Μεσαιωνικα και νεα ελληνικαGΑκαδημια Αθηνων. Κενδρον ερευνηq του μεσαιωνικου και νεου ελληνισμου


Μεσαιωνικα και νεα ελληνικαGΑκαδημια Αθηνων. Κενδρον ερευνηq του μεσαιωνικου και νεου ελληνισμου. - ΑθηναGΚενδρον ερευνηq του μεσαιωνικου και νεου ελληνισμου τηq Ακαδημιαq Αθηνων1990. - 24 см.
T. 3. - 1990. - 453 с., [36] л. ил., карт., портр., факс.


T. 3. - 1990. - 453 с., [36] л. ил., карт., портр., факс.
Часть текста англ., фр.
Шифр хранения:
FBKHM 17 99-1/22-2

Marc21

Скачать marc21-запись
Скачать rusmarc-запись

Показать

Описание

ЗаглавиеΜεσαιωνικα και νεα ελληνικαGΑκαδημια Αθηνων. Κενδρον ερευνηq του μεσαιωνικου και νεου ελληνισμου
Коллекции ЕЭК РГБ Каталог документов с 1831 по настоящее время
Дата поступления в ЭК 17.06.1999
Каталоги Книги (изданные с 1831 г. по настоящее время)
Выходные данныеΑθηναGΚενδρον ερευνηq του μεσαιωνικου και νεου ελληνισμου τηq Ακαδημιαq Αθηνων1990
Физическое описание24 см
ТомT. 3. - 1990. - 453 с., [36] л. ил., карт., портр., факс.
ПримечаниеЧасть текста англ., фр.
BBK-кодТ3(4Гр)4я43
Э372.21-3я43
ЯзыкГреческий (новогреческий)
Места храненияFBKHM 17 99-1/22-2