Πραγματειαι τηq Ακαδημιαq Αθηνων : Φιλολογικη-ιστορικη σειρα

Карточка

Ακαδημια Αθηνων.

Πραγματειαι τηq Ακαδημιαq Αθηνων : Φιλολογικη-ιστορικη σειρα. - Αθηναι : Γραφειον δημοσιευματων Ακαδημιαq Αθηνων, 1935-____. - 28 см.
Τ. 40, Ap. 1-2: Numerical solution of Cauchy type singular integral equations / In collab. with N. I. Ioakimidis; Basic properties of meridional and sagittal caustics from conic reflectors / By P. S. Theocaris. - Αθηναι : Γραφειον δημοσιευματων τηq Ακαδημιαq Αθηνων, 1977. - 39, 52, [4] с. : ил.; 28 см.

Τ. 40, Ap. 1-2: Numerical solution of Cauchy type singular integral equations / In collab. with N. I. Ioakimidis; Basic properties of meridional and sagittal caustics from conic reflectors / By P. S. Theocaris. - Αθηναι : Γραφειον δημοσιευματων τηq Ακαδημιαq Αθηνων, 1977. - 39, 52, [4] с. : ил.; 28 см
Часть текста греч.
Рез. греч., англ.
Вычислительная математика -- Приближенные вычисления -- Численные методы -- Приближенное решение сингулярных интегральных уравнений
Физическая оптика -- Отражение света. Преломление света
уравнения типа Коши
конические рефлекторы - меридиональные каустики - сагиттальные каустики
FB Ин 58-32/71

Marc21

Скачать marc21-запись
Скачать rusmarc-запись

Показать

Описание

ЗаглавиеΠραγματειαι τηq Ακαδημιαq Αθηνων : Φιλολογικη-ιστορικη σειρα
Дата поступления в ЭК 15.09.1999
Каталоги Книги (изданные с 1831 г. по настоящее время)
Выходные данныеΑθηναι : Γραφειον δημοσιευματων Ακαδημιαq Αθηνων, 1935-____
Физическое описание28 см
ТомΤ. 40, Ap. 1-2: Numerical solution of Cauchy type singular integral equations / In collab. with N. I. Ioakimidis; Basic properties of meridional and sagittal caustics from conic reflectors / By P. S. Theocaris. - Αθηναι : Γραφειον δημοσιευματων τηq Ακαδημιαq Αθηνων, 1977. - 39, 52, [4] с. : ил.; 28 см
ПримечаниеЧасть текста греч.
Рез. греч., англ.
ТемаВычислительная математика -- Приближенные вычисления -- Численные методы -- Приближенное решение сингулярных интегральных уравнений
Физическая оптика -- Отражение света. Преломление света
уравнения типа Коши
конические рефлекторы - меридиональные каустики - сагиттальные каустики
BBK-кодВ192.163.3,0
В343.2,0
ЯзыкАнглийский
Места храненияFB Ин 58-32/71