9ο Παγκυπριο συνεδριο ΠΟΓΟ, 19-20 Οκτωβριου 1996 : Θεσειq και προβληματισμοι

Карточка

Παγκυπριο συνεδριο ΠΟΓΟ (9; 1996).

9ο Παγκυπριο συνεδριο ΠΟΓΟ, 19-20 Οκτωβριου 1996 : Θεσειq και προβληματισμοι. - [Λευκωσια, 1996]. - 49 с.; 23 см.
История -- Кипр -- 1961- -- Женское движение
Общественно-политические организации -- Движение и организации женщин -- Кипр -- Всекипрская федерация женских организаций -- Материалы съезда
FB 7 00-3/200-3

Marc21

Скачать marc21-запись
Скачать rusmarc-запись

Показать

Описание

Заглавие9ο Παγκυπριο συνεδριο ΠΟΓΟ, 19-20 Οκτωβριου 1996 : Θεσειq και προβληματισμοι
Дата поступления в ЭК 18.01.2001
Каталоги Книги (изданные с 1831 г. по настоящее время)
Выходные данные[Λευκωσια, 1996]
Физическое описание49 с.; 23 см
ТемаИстория -- Кипр -- 1961- -- Женское движение
Общественно-политические организации -- Движение и организации женщин -- Кипр -- Всекипрская федерация женских организаций -- Материалы съезда
BBK-кодТ3(5Ки)63-472,01
Ф74(5Ки)211"1996"
ЯзыкГреческий (новогреческий)
Места храненияFB 7 00-3/200-3