Biblioteka Izveštaji

Карточка

Beogradski centar za ljudska prava.

Biblioteka Izveštaji. - Beograd : Beogradski centar za ljudska prava, 1998-____. - 20 см.
1: Stanje ekonomskih i socijalnih prava u SR Jugoslaviji : Izveštaj o dosadašnjem sprovođenju Međunar. pakta o ekon., socijalnim i kulturnim pravima u SR Jugoslaviji u pogledu ekon. i socijalnih prava / Aleksandra Jovanović, Slobodanka Nedović. - Beograd : Beogradski centar za ljudska prava, 1998. - 153 с.; 20 см.; ISBN 86-7202-020-0

1: Stanje ekonomskih i socijalnih prava u SR Jugoslaviji : Izveštaj o dosadašnjem sprovođenju Međunar. pakta o ekon., socijalnim i kulturnim pravima u SR Jugoslaviji u pogledu ekon. i socijalnih prava / Aleksandra Jovanović, Slobodanka Nedović. - Beograd : Beogradski centar za ljudska prava, 1998. - 153 с.; 20 см
Государственное (конституционное) право -- Югославия -- Правовое положение граждан
FB 16 01-1/3-7

Marc21

Скачать marc21-запись
Скачать rusmarc-запись

Показать

Описание

ЗаглавиеBiblioteka Izveštaji
Дата поступления в ЭК 30.01.2001
Каталоги Книги (изданные с 1831 г. по настоящее время)
Выходные данныеBeograd : Beogradski centar za ljudska prava, 1998-____
Физическое описание20 см
Том1: Stanje ekonomskih i socijalnih prava u SR Jugoslaviji : Izveštaj o dosadašnjem sprovođenju Međunar. pakta o ekon., socijalnim i kulturnim pravima u SR Jugoslaviji u pogledu ekon. i socijalnih prava / Aleksandra Jovanović, Slobodanka Nedović. - Beograd : Beogradski centar za ljudska prava, 1998. - 153 с.; 20 см
ISBNISBN 86-7202-020-0
ТемаГосударственное (конституционное) право -- Югославия -- Правовое положение граждан
BBK-кодХ630.9(4Ю)3,0
ЯзыкСербскохорватский
Места храненияFB 16 01-1/3-7