Procesy reprodukcji majątku trwałego : Materiały z konf. nauk. zorganizowanej przez Katedrę ekonomiki i Organizacji przedsiębiorstwa Akad. ekon. we Wrocławiu i Inst. gospodarki nar. w Warszawie, Wrocław, 16-17 czerw. 1989 r.


Procesy reprodukcji majątku trwałego : Materiały z konf. nauk. zorganizowanej przez Katedrę ekonomiki i Organizacji przedsiębiorstwa Akad. ekon. we Wrocławiu i Inst. gospodarki nar. w Warszawie, Wrocław, 16-17 czerw. 1989 r. - Wrocław : Wydaw. uczelniane Akad. ekon. we Wrocławiu, 1989. - 168 с. : ил., табл.; 24 см. - (Pr. nauk. Akad. ekon. im. Oskara Langego we Wrocławiu, ISSN ISSN_0324-8445; 003498).

(Pr. nauk. Akad. ekon. im. Oskara Langego we Wrocławiu, ISSN ISSN_0324-8445; 003498)
Шифр хранения:
FB 26 5/47-3

Marc21

Скачать marc21-запись
Скачать rusmarc-запись

Показать

Описание

ЗаглавиеProcesy reprodukcji majątku trwałego : Materiały z konf. nauk. zorganizowanej przez Katedrę ekonomiki i Organizacji przedsiębiorstwa Akad. ekon. we Wrocławiu i Inst. gospodarki nar. w Warszawie, Wrocław, 16-17 czerw. 1989 r.
Дата поступления в ЭК 17.08.1990
Каталоги Книги (изданные с 1831 г. по настоящее время)
Выходные данныеWrocław : Wydaw. uczelniane Akad. ekon. we Wrocławiu, 1989
Физическое описание168 с. : ил., табл.; 24 см
Серия(Pr. nauk. Akad. ekon. im. Oskara Langego we Wrocławiu, ISSN ISSN_0324-8445; 003498)
BBK-кодУ9(4П)0-571.14я431(4П)
ЯзыкПольский
Места храненияFB 26 5/47-3