Wojewódzka Rada Narodowa w Poznaniu - Poznańskie w 40-leciu Polski Ludowej : Zbiór studiów pod red. Zbigniewa Leońskiego

Карточка

Wojewódzka Rada Narodowa w Poznaniu - Poznańskie w 40-leciu Polski Ludowej : Zbiór studiów pod red. Zbigniewa Leońskiego / Urząd wojewódzki w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1987. - 348 с. : к.; 21 см.; ISBN 83-210-0723-6
FB 6:88-5/282-2

Электронный заказ

Marc21

Скачать marc21-запись
Скачать rusmarc-запись

Показать

Описание

ЗаглавиеWojewódzka Rada Narodowa w Poznaniu - Poznańskie w 40-leciu Polski Ludowej : Zbiór studiów pod red. Zbigniewa Leońskiego
Дата поступления в ЭК 25.05.1988
Каталоги Книги (изданные с 1831 г. по настоящее время)
Сведения об ответственностиUrząd wojewódzki w Poznaniu
Выходные данныеPoznań : Wydaw. Poznańskie, 1987
Физическое описание348 с. : к.; 21 см
ISBNISBN 83-210-0723-6
BBK-кодТ3(4П)72-313.9Познаньское.я43
Х630.9(4П)612-9я43
ЯзыкПольский
Места храненияFB 6:88-5/282-2