Sprawozdanie stenograficzne z … posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej…

Rzeczpospolita Polska (1990-____). Sejm. Kadencja (4).
Sprawozdanie stenograficzne z … posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej….
43...w dniach 12, 13 i 14 marca 2003 r. Aneks: 43...w dniach 12, 13 i 14 marca 2003 r. Aneks : Interpelacje i zapytania poselskie oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania. - 2003. - 306, [6] с.


43...w dniach 12, 13 i 14 marca 2003 r. Aneks: 43...w dniach 12, 13 i 14 marca 2003 r. Aneks : Interpelacje i zapytania poselskie oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania. - 2003. - 306, [6] с.
Шифр хранения:
FBKHM 16 02-2/5-0

Marc21

Скачать marc21-запись
Скачать rusmarc-запись

Показать

Описание

ЗаглавиеSprawozdanie stenograficzne z … posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej…
Коллекции ЕЭК РГБ Каталог документов с 1831 по настоящее время
Дата поступления в ЭК 10.09.2003
Каталоги Книги (изданные с 1831 г. по настоящее время)
Том43...w dniach 12, 13 i 14 marca 2003 r. Aneks: 43...w dniach 12, 13 i 14 marca 2003 r. Aneks : Interpelacje i zapytania poselskie oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania. - 2003. - 306, [6] с.
ЯзыкПольский
Места храненияFBKHM 16 02-2/5-0