Sprawozdanie stenograficzne z … posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej…

Rzeczpospolita Polska (1990-____). Sejm. Kadencja (4).
Sprawozdanie stenograficzne z … posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej….
47...w dniach 23 i 24 kwietnia 2003 r.: Aneks : Interpelacje i zapytania poselskie oraz odpowiedzi na interpelacje i zaputania. - 2003. - 339, [6] с.


47...w dniach 23 i 24 kwietnia 2003 r.: Aneks : Interpelacje i zapytania poselskie oraz odpowiedzi na interpelacje i zaputania. - 2003. - 339, [6] с.
Шифр хранения:
FBKHM 16 02-5/5-4

Marc21

Скачать marc21-запись
Скачать rusmarc-запись

Показать

Описание

ЗаглавиеSprawozdanie stenograficzne z … posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej…
Коллекции ЕЭК РГБ Каталог документов с 1831 по настоящее время
Дата поступления в ЭК 10.09.2003
Каталоги Книги (изданные с 1831 г. по настоящее время)
Том47...w dniach 23 i 24 kwietnia 2003 r.: Aneks : Interpelacje i zapytania poselskie oraz odpowiedzi na interpelacje i zaputania. - 2003. - 339, [6] с.
ЯзыкПольский
Места храненияFBKHM 16 02-5/5-4