Археологически открития и разкопки през...г.

Экспресс-заказ фрагмента
Археологически открития и разкопки през...г.
2005: XLV Национална археологическа конференция / [отг. ред. Петър Димитров]. - 2006. - 401 с.


2005: XLV Национална археологическа конференция / [отг. ред. Петър Димитров]. - 2006. - 401 с.
Шифр хранения:
FBKHM 16 04-1/93

Marc21

Скачать marc21-запись
Скачать rusmarc-запись

Показать

Описание

ЗаглавиеАрхеологически открития и разкопки през...г.
Коллекции ЕЭК РГБ Каталог документов с 1831 по настоящее время
Дата поступления в ЕЭК 21.07.2006
Каталоги Книги (изданные с 1831 г. по настоящее время)
Том2005: XLV Национална археологическа конференция / [отг. ред. Петър Димитров]. - 2006. - 401 с.
ЯзыкБолгарский
Места храненияFBKHM 16 04-1/93