לוריא, שאול בן משה מישל . - עטרת שאול : [Текст] : חיבור ... בחריפותו ... על מסכת חולין וחדושים מלוקטים על כמה מסכתות ומעט ... מחכמת המשולשים והאלגעברא ...

לוריא, שאול בן משה מישל .
Экспресс-заказ фрагмента
לוריא, שאול בן משה מישל .
עטרת שאול : [Текст] : חיבור ... בחריפותו ... על מסכת חולין וחדושים מלוקטים על כמה מסכתות ומעט ... מחכמת המשולשים והאלגעברא ... / מאת הרב ... מו"ה שאול אבד"ק שאוולאן ... - ווילנא, 1841 (ע"י ר' מנחם מן ב"ר ברוך ... ור' שמחה זימל ב"ר מנחם נחום .). - [1-4], 1-70 л. Параллельно: [1-8], 1-140 с.; 40x26 см.

Хотя на титульном листе указано по-русски "Часть 1-ая", других частей книги не выходило. Taklitor EPI: 0143777. Friedberg, Ain-430: единственное издание. NLI Sys.No. 1208795: нет указаний на редкость (Stacks). http://hebrewbooks.org/7071
Although, on the title page is mentioned in Russian "The first part", there were not other parts of the book.
Книга имеет три отверстия, как от гвоздей, одно из которых протыкает ее насквозь, а два других на большую часть блока. В районе отверстий на каждом листе потеряно по 1-2 буквы с лица и с оборота.
Хидушим (применение к современности) для трактата Хулин из вавилонского Талмуда, а также комментарий методом "пилпул"; с привлечением алгебры и геометрии, со схемами и формулами.
Chidushim (for the present application) for the masekhet Chulin of the Babylonian Talmud and the commentary in "pilpul" method; with the assistance of algebra and geometry, with schemes and formulas.
Религия -- Иудаизм -- Талмудическое право
הלכה, חדושים על מסכת חולין, על תלמוד בבלי, חידושים, חדושי הלכות, חידושי הלכות
Шифр хранения:
OEM Ш 1/205

Marc21

Скачать marc21-запись

Показать

Описание

Автор
Заглавиеעטרת שאול : [Текст] : חיבור ... בחריפותו ... על מסכת חולין וחדושים מלוקטים על כמה מסכתות ומעט ... מחכמת המשולשים והאלגעברא ...
Коллекции ЭК РГБ Коллекция Шнеерсона
Коллекции ЭБ РГБ Библиотека Шнеерсона
Дата поступления в ЭК РГБ 03.07.2013
Дата поступления в ЭБ РГБ 25.06.2014
Каталоги Коллекция Шнеерсон
Сведения об ответственностиמאת הרב ... מו"ה שאול אבד"ק שאוולאן ...
Выходные данныеווילנא, 1841 (ע"י ר' מנחם מן ב"ר ברוך ... ור' שמחה זימל ב"ר מנחם נחום .)
Физическое описание[1-4], 1-70 л. Параллельно: [1-8], 1-140 с.; 40x26 см
ПримечаниеХотя на титульном листе указано по-русски "Часть 1-ая", других частей книги не выходило. Taklitor EPI: 0143777. Friedberg, Ain-430: единственное издание. NLI Sys.No. 1208795: нет указаний на редкость (Stacks). http://hebrewbooks.org/7071
Although, on the title page is mentioned in Russian "The first part", there were not other parts of the book.
Книга имеет три отверстия, как от гвоздей, одно из которых протыкает ее насквозь, а два других на большую часть блока. В районе отверстий на каждом листе потеряно по 1-2 буквы с лица и с оборота.
Хидушим (применение к современности) для трактата Хулин из вавилонского Талмуда, а также комментарий методом "пилпул"; с привлечением алгебры и геометрии, со схемами и формулами.
Chidushim (for the present application) for the masekhet Chulin of the Babylonian Talmud and the commentary in "pilpul" method; with the assistance of algebra and geometry, with schemes and formulas.
ТемаРелигия -- Иудаизм -- Талмудическое право
הלכה, חדושים על מסכת חולין, על תלמוד בבלי, חידושים, חדושי הלכות, חידושי הלכות
BBK-кодЭ36-62,0
ЯзыкИврит
Места храненияOEM Ш 1/205
Электронный адрес Электронный ресурс