ישראל בן אברהם בן צבי הירש - ספר עטרת תפארת ישראל : אשר דרש לפני קהל עדתו מדי שבת בשבתו ומועדי ה’ על פסוקי התורה ומאמרי חז"ל ביראת ה’

ישראל בן אברהם בן צבי הירש.
Экспресс-заказ фрагмента
ישראל בן אברהם בן צבי הירש.
ספר עטרת תפארת ישראל : אשר דרש לפני קהל עדתו מדי שבת בשבתו ומועדי ה’ על פסוקי התורה ומאמרי חז"ל ביראת ה’. - זיטאמיר ; Житомир, 1867 (בדפוס אברהם שלום שאדאוו). - [1], 1 - 70 л.; 22 см.

В книге многочисленные штампы Л. Хорнштейна (Корец)
The book contains numerous stamps by L. Hornstein (Korets)
Два титульных листа. В начале книги присутствуют гаскамот
Two title pages. At the beginning of the book there are haskamot
Хасидские комментарии и толкования к Торе
Hasidic commentaries and interpretations on the Torah
Религия -- Иудаизм -- Священные книги. Источники иудаизма -- Танах (Ветхий Завет) -- Тексты Танаха. Исследования текстов Танаха -- Тора (Пятикнижие. Закон)
Религия -- Иудаизм -- Течения и секты в иудаизме -- Хасидизм
דרשות, דרושים, תורה, חסידות
Шифр хранения:
OEM Ш 2/287

Marc21

Скачать marc21-запись

Показать

Описание

Автор
Заглавиеספר עטרת תפארת ישראל : אשר דרש לפני קהל עדתו מדי שבת בשבתו ומועדי ה’ על פסוקי התורה ומאמרי חז"ל ביראת ה’
Коллекции ЭК РГБ Коллекция Шнеерсона
Коллекции ЭБ РГБ Библиотека Шнеерсона
Дата поступления в ЭК РГБ 11.04.2012
Дата поступления в ЭБ РГБ 02.08.2013
Каталоги Коллекция Шнеерсон
Выходные данныеזיטאמיר ; Житомир, 1867 (בדפוס אברהם שלום שאדאוו)
Физическое описание[1], 1 - 70 л.; 22 см
ПримечаниеВ книге многочисленные штампы Л. Хорнштейна (Корец)
The book contains numerous stamps by L. Hornstein (Korets)
Два титульных листа. В начале книги присутствуют гаскамот
Two title pages. At the beginning of the book there are haskamot
Хасидские комментарии и толкования к Торе
Hasidic commentaries and interpretations on the Torah
ТемаРелигия -- Иудаизм -- Священные книги. Источники иудаизма -- Танах (Ветхий Завет) -- Тексты Танаха. Исследования текстов Танаха -- Тора (Пятикнижие. Закон)
Религия -- Иудаизм -- Течения и секты в иудаизме -- Хасидизм
דרשות, דרושים, תורה, חסידות
BBK-кодЭ36-210.91,0
Э366,0
Места храненияOEM Ш 2/287
Электронный адрес Электронный ресурс