הפניני, ידעיה בן אברהם - ספר בחינת עולם [Текст] : .. גם בקשת הממי"ן... עם פירוש בעל תוספות יום טוב [ר' יום-טוב ליפמאן העליר]... נדפס בפראג שנת י'ש'מ'ח' [שנ"ח]... גם הוספנו פי' מגדנות אליעזר[!] מהתורני... אלעזר במהור"ר שלמה זלמן... ליסר... אמרתי להביאו שנית לביה"ד ([בתוספת] ציוני זהב)

הפניני, ידעיה בן אברהם (בדרשי; 1270-1340).
Экспресс-заказ фрагмента
הפניני, ידעיה בן אברהם (בדרשי; 1270-1340).
ספר בחינת עולם [Текст] : .. גם בקשת הממי"ן... עם פירוש בעל תוספות יום טוב [ר' יום-טוב ליפמאן העליר]... נדפס בפראג שנת י'ש'מ'ח' [שנ"ח]... גם הוספנו פי' מגדנות אליעזר[!] מהתורני... אלעזר במהור"ר שלמה זלמן... ליסר... אמרתי להביאו שנית לביה"ד ([בתוספת] ציוני זהב). - ווארשא, 1886. - 49 л.=96 стр.; 22,5×15,5 см.

Номер по таклитору: 0138601 или 0138602
Number taktilor: 0138601 or 0138602
Сочинение в защиту философии
Composition in defense of philosophy
Религия -- Иудаизм--Священные тексты. Источники иудаизма--Раввинистическая литература
Шифр хранения:
OEM Ш 2/422

Marc21

Скачать marc21-запись

Показать

Описание

Автор
Заглавиеספר בחינת עולם [Текст] : .. גם בקשת הממי"ן... עם פירוש בעל תוספות יום טוב [ר' יום-טוב ליפמאן העליר]... נדפס בפראג שנת י'ש'מ'ח' [שנ"ח]... גם הוספנו פי' מגדנות אליעזר[!] מהתורני... אלעזר במהור"ר שלמה זלמן... ליסר... אמרתי להביאו שנית לביה"ד ([בתוספת] ציוני זהב)
Коллекции ЭК РГБ Коллекция Шнеерсона
Коллекции ЭБ РГБ Библиотека Шнеерсона
Дата поступления в ЭК РГБ 11.04.2012
Дата поступления в ЭБ РГБ 29.08.2013
Каталоги Коллекция Шнеерсон
Выходные данныеווארשא, 1886
Физическое описание49 л.=96 стр.; 22,5×15,5 см
ПримечаниеНомер по таклитору: 0138601 или 0138602
Number taktilor: 0138601 or 0138602
Сочинение в защиту философии
Composition in defense of philosophy
ТемаРелигия -- Иудаизм--Священные тексты. Источники иудаизма--Раввинистическая литература
BBK-кодЭ36-28
ЯзыкИврит
Места храненияOEM Ш 2/422
Электронный адрес Электронный ресурс