מרגליות, דוד שלמה בן יצחק - ספר חדושי מהרש"דם. חלק שני [Текст] : חדושים על סוגיות הש"ס ופסקי הרמב"ם על סדר האלפא ביתא

מרגליות, דוד שלמה בן יצחק.
Экспресс-заказ фрагмента
מרגליות, דוד שלמה בן יצחק.
ספר חדושי מהרש"דם. חלק שני [Текст] : חדושים על סוגיות הש"ס ופסקי הרמב"ם על סדר האלפא ביתא / מאתי דוד שלמה ... מרגליות. - Варшава, 1882 (בדפוס הרבני מוה" נתן שריפטגיססער נ"י). - 90 л.; 33 см.

Дополнения и комментарии к галахическим трудам Маймонида и Шмуэля де Медины (1506–1589)
Additions and commentaries on the halakhical work of Maimonides and Shmuel de Medina (1506–1589)
Религия -- Иудаизм -- Талмудическое право
Шифр хранения:
OEM Ш 5/81

Marc21

Скачать marc21-запись

Показать

Описание

Автор
Заглавиеספר חדושי מהרש"דם. חלק שני [Текст] : חדושים על סוגיות הש"ס ופסקי הרמב"ם על סדר האלפא ביתא
Коллекции ЭК РГБ Коллекция Шнеерсона
Коллекции ЭБ РГБ Библиотека Шнеерсона
Дата поступления в ЭК РГБ 11.04.2012
Дата поступления в ЭБ РГБ 03.09.2013
Каталоги Коллекция Шнеерсон
Сведения об ответственностиמאתי דוד שלמה ... מרגליות
Выходные данныеВаршава, 1882 (בדפוס הרבני מוה" נתן שריפטגיססער נ"י)
Физическое описание90 л.; 33 см.
ПримечаниеДополнения и комментарии к галахическим трудам Маймонида и Шмуэля де Медины (1506–1589)
Additions and commentaries on the halakhical work of Maimonides and Shmuel de Medina (1506–1589)
ТемаРелигия -- Иудаизм -- Талмудическое право
BBK-кодЭ36-62
ЯзыкИврит
Места храненияOEM Ш 5/81
Электронный адрес Электронный ресурс