גרונדי, נסים בן ראובן - ספר תודת שלמים. חלק ראשון, חלק שני [Текст] : נחלק לשני חלקים. החלק הראשון נקרא זבחי תודה כולל חידושי הר''ן למסכת נדה, השגות רבינו זרחיה על ספר בעלי הנפש לה''ראבד, הגהות לספר בעלי הנפש הלכות נדה להרמב''ן ז''ל. החלק השני נקרא לחמי תודה שאלות ותשובות מן הרב... ישעיהו בן... ישראל חזקיהו באסאן זצוק''ל

גרונדי, נסים בן ראובן (ר''ן; 1310-1376).
Экспресс-заказ фрагмента
גרונדי, נסים בן ראובן (ר''ן; 1310-1376).
ספר תודת שלמים. חלק ראשון, חלק שני [Текст] : נחלק לשני חלקים. החלק הראשון נקרא זבחי תודה כולל חידושי הר''ן למסכת נדה, השגות רבינו זרחיה על ספר בעלי הנפש לה''ראבד, הגהות לספר בעלי הנפש הלכות נדה להרמב''ן ז''ל. החלק השני נקרא לחמי תודה שאלות ותשובות מן הרב... ישעיהו בן... ישראל חזקיהו באסאן זצוק''ל. - בויניציאה, 1741 (בדפוס...יצחק פואה). - 5+111 л.; 25×18 см.

Номер по таклитору: 0171963, отдельный титульный лист перед второй частью
Number on taklitor: 0171963, title page before part two
Сборник комментариев на Талмуд и респонсов
Collection of commnentaries on the Talmud and responsa
Религия -- Иудаизм--Священные книги. Источники иудаизма--Талмуд--Тексты талмуда. Критика, исследование и толкование Талмуда
Религия -- Иудаизм--Организация еврейской общины--Талмудическое право
Шифр хранения:
OEM Ш 2/372

Marc21

Скачать marc21-запись

Показать

Описание

Автор
Заглавиеספר תודת שלמים. חלק ראשון, חלק שני [Текст] : נחלק לשני חלקים. החלק הראשון נקרא זבחי תודה כולל חידושי הר''ן למסכת נדה, השגות רבינו זרחיה על ספר בעלי הנפש לה''ראבד, הגהות לספר בעלי הנפש הלכות נדה להרמב''ן ז''ל. החלק השני נקרא לחמי תודה שאלות ותשובות מן הרב... ישעיהו בן... ישראל חזקיהו באסאן זצוק''ל
Коллекции ЭК РГБ Каталог документов созданных до 1831
Коллекция Шнеерсона
Коллекции ЭБ РГБ Библиотека Шнеерсона
Дата поступления в ЭК РГБ 11.04.2012
Дата поступления в ЭБ РГБ 19.08.2013
Каталоги Коллекция Шнеерсон
Выходные данныеבויניציאה, 1741 (בדפוס...יצחק פואה)
Физическое описание5+111 л.; 25×18 см
ПримечаниеНомер по таклитору: 0171963, отдельный титульный лист перед второй частью
Number on taklitor: 0171963, title page before part two
Сборник комментариев на Талмуд и респонсов
Collection of commnentaries on the Talmud and responsa
ТемаРелигия -- Иудаизм--Священные книги. Источники иудаизма--Талмуд--Тексты талмуда. Критика, исследование и толкование Талмуда
Религия -- Иудаизм--Организация еврейской общины--Талмудическое право
BBK-кодЭ36-250
Э36-62
ЯзыкИврит
Места храненияOEM Ш 2/372
Электронный адрес Электронный ресурс