אבן נאים, יעקב חיים - זרע יעקב : זה כלל גדול בתורה שממנו הוראה יוצאה לעולם ...

אבן נאים, יעקב חיים.
Экспресс-заказ фрагмента
אבן נאים, יעקב חיים.
זרע יעקב : זה כלל גדול בתורה שממנו הוראה יוצאה לעולם ... / פעולת ... כמוהר"ר יעקב ן' נאיים ... - ליוורנו, 1784 (בדפוס ... אברהם יצחק קאשטילו ו... אליעזר סעדון). - [1 - 3], 1 - 60, [1] л.; 30,5 см.

Рукописные вычисления на титульном листе.
Hand-written calculations on the margins of the title page.
Еженедельные проповеди по главам Библии
Weekly preachings on the Bible chapters
Религия -- Иудаизм -- Вероучение иудаизма -- Проповедничество. Проповеди
דרושים, דרשות

Marc21

Скачать marc21-запись

Показать

Описание

Автор
Заглавиеזרע יעקב : זה כלל גדול בתורה שממנו הוראה יוצאה לעולם ...
Коллекции ЭК РГБ Каталог документов созданных до 1831
Коллекция Шнеерсона
Коллекции ЭБ РГБ Библиотека Шнеерсона
Дата поступления в ЭК РГБ 11.04.2012
Дата поступления в ЭБ РГБ 03.09.2013
Каталоги Коллекция Шнеерсон
Сведения об ответственностиפעולת ... כמוהר"ר יעקב ן' נאיים ...
Выходные данныеליוורנו, 1784 (בדפוס ... אברהם יצחק קאשטילו ו... אליעזר סעדון)
Физическое описание[1 - 3], 1 - 60, [1] л.; 30,5 см
ПримечаниеРукописные вычисления на титульном листе.
Hand-written calculations on the margins of the title page.
Еженедельные проповеди по главам Библии
Weekly preachings on the Bible chapters
ТемаРелигия -- Иудаизм -- Вероучение иудаизма -- Проповедничество. Проповеди
דרושים, דרשות
BBK-кодЭ36-462,0
ЯзыкИврит
Электронный адрес Электронный ресурс