אוירבך, פנחס בן שמעון וואלף - ספר הלכה ברורה : על חלק אורח חיים [עם הפנים], אשר חיבר ... ר' פנחס (אויער בך) נר"ו חתן... ר' (יוסף) שמואל ז"ל אשר הי' אב"ד ור"מ בק"ק פרנקפורט דמיין. אשר אסף וליקט וחיבר דברי שני המגינים... באריכות, גם במקום אשר... דבריהם ... סותרים זה את זה, חיבר הרב יחד עם המקומות שהמה מחולקים ... להיות מורה דרך להכריע. וגם חדושי הרב הכל בעמוד אחד והוא הלכה כשמו.

אוירבך, פנחס בן שמעון וואלף (кон 17 - нач. 18 в.).
Экспресс-заказ фрагмента
אוירבך, פנחס בן שמעון וואלף (кон 17 - нач. 18 в.).
ספר הלכה ברורה : על חלק אורח חיים [עם הפנים], אשר חיבר ... ר' פנחס (אויער בך) נר"ו חתן... ר' (יוסף) שמואל ז"ל אשר הי' אב"ד ור"מ בק"ק פרנקפורט דמיין. אשר אסף וליקט וחיבר דברי שני המגינים... באריכות, גם במקום אשר... דבריהם ... סותרים זה את זה, חיבר הרב יחד עם המקומות שהמה מחולקים ... להיות מורה דרך להכריע. וגם חדושי הרב הכל בעמוד אחד והוא הלכה כשמו. - ווילהרמרשדארף, 1717 (על ידי המחוקק רבי הירש בן...חיים...מפיורדא). - 1 + 186 + 2 л. : илл. титул; 32 × 20,5 см.

Владельческий переплет темно-зеленого цвета Й.И. Шнеерсона (тисненые инициалы йуд-шин на корешке). На титуле имеются владельческие надписи без упомиания имен
Specific dark green owner's binding with initials Yud-Shin (Y.Y. Schneerson) embossed on the spine. The title page features owner's inscriptions without the mention of the names
Комментарий на "Шульхан арух"
Commentary on the "Shulchan arukh"
Религия -- Иудаизм--Организация иудаейской общины.Синагога--талмудическое право--"Шулхан арух"
Шифр хранения:
OEM Ш 5/77

Marc21

Скачать marc21-запись

Показать

Описание

Автор
Заглавиеספר הלכה ברורה : על חלק אורח חיים [עם הפנים], אשר חיבר ... ר' פנחס (אויער בך) נר"ו חתן... ר' (יוסף) שמואל ז"ל אשר הי' אב"ד ור"מ בק"ק פרנקפורט דמיין. אשר אסף וליקט וחיבר דברי שני המגינים... באריכות, גם במקום אשר... דבריהם ... סותרים זה את זה, חיבר הרב יחד עם המקומות שהמה מחולקים ... להיות מורה דרך להכריע. וגם חדושי הרב הכל בעמוד אחד והוא הלכה כשמו.
Коллекции ЭК РГБ Каталог документов созданных до 1831
Коллекция Шнеерсона
Коллекции ЭБ РГБ Библиотека Шнеерсона
Дата поступления в ЭК РГБ 11.04.2012
Дата поступления в ЭБ РГБ 03.09.2013
Каталоги Коллекция Шнеерсон
Выходные данныеווילהרמרשדארף, 1717 (על ידי המחוקק רבי הירש בן...חיים...מפיורדא)
Физическое описание1 + 186 + 2 л. : илл. титул; 32 × 20,5 см
ПримечаниеВладельческий переплет темно-зеленого цвета Й.И. Шнеерсона (тисненые инициалы йуд-шин на корешке). На титуле имеются владельческие надписи без упомиания имен
Specific dark green owner's binding with initials Yud-Shin (Y.Y. Schneerson) embossed on the spine. The title page features owner's inscriptions without the mention of the names
Комментарий на "Шульхан арух"
Commentary on the "Shulchan arukh"
ТемаРелигия -- Иудаизм--Организация иудаейской общины.Синагога--талмудическое право--"Шулхан арух"
BBK-кодЭ36-62
ЯзыкИврит
Места храненияOEM Ш 5/77
Электронный адрес Электронный ресурс