ספר מטה שמעון

מרדכי שמעון בן שלמה.
Экспресс-заказ фрагмента
מרדכי שמעון בן שלמה.
ספר מטה שמעון. - שלוניקי, 1797-1824.
ספר מטה שמעון לטח''מ ח''א: ספר מטה שמעון [Текст] : לטח''מ ח''א. - 1797 (בדפוס השותפים ... מרדכי נחמן ו ... דוד ישראליג’ה). - [2], 196 л.; 28 см.


ספר מטה שמעון לטח''מ ח''א: ספר מטה שמעון [Текст] : לטח''מ ח''א. - 1797 (בדפוס השותפים ... מרדכי נחמן ו ... דוד ישראליג’ה). - [2], 196 л.; 28 см
Книга сильно обрезана, сверху часто не видна фолиация. На титульном листе пробы пера чернилами. На лл. 4, 24, 31, 49, 72, 93, 110, 111, 136, 150, 155, 162, 174, 175, 178 пометки чернилами на иврите сефардским курсивом
The book is cut off, the foliation in the upper part is not observed. The title page features attempts at writing in ink. Fol. 4, 24, 31, 49, 72, 93, 110, 111, 136, 150, 155, 162, 174, 175, 178 feature notes in ink in Hebrew in sephardic cursive sctipt
Галахические нововведения по части Хошен га-Мишпат из Шулхан Арух и респонсы
Halakhical innovations of Choshen Mishpat from Shulchan arukh and responsa
Религия -- Иудаизм -- Организация иудейской общины -- Талмудическое право
הלכה
Шифр хранения:
OEM Ш 2/383

Marc21

Скачать marc21-запись

Показать

Описание

Заглавиеספר מטה שמעון
Коллекции ЭК РГБ Каталог документов созданных до 1831
Коллекция Шнеерсона
Коллекции ЭБ РГБ Библиотека Шнеерсона
Дата поступления в ЭК РГБ 11.04.2012
Дата поступления в ЭБ РГБ 01.09.2013
Каталоги Коллекция Шнеерсон
Выходные данныеשלוניקי, 1797-1824
Томספר מטה שמעון לטח''מ ח''א: ספר מטה שמעון [Текст] : לטח''מ ח''א. - 1797 (בדפוס השותפים ... מרדכי נחמן ו ... דוד ישראליג’ה). - [2], 196 л.; 28 см
ПримечаниеКнига сильно обрезана, сверху часто не видна фолиация. На титульном листе пробы пера чернилами. На лл. 4, 24, 31, 49, 72, 93, 110, 111, 136, 150, 155, 162, 174, 175, 178 пометки чернилами на иврите сефардским курсивом
The book is cut off, the foliation in the upper part is not observed. The title page features attempts at writing in ink. Fol. 4, 24, 31, 49, 72, 93, 110, 111, 136, 150, 155, 162, 174, 175, 178 feature notes in ink in Hebrew in sephardic cursive sctipt
Галахические нововведения по части Хошен га-Мишпат из Шулхан Арух и респонсы
Halakhical innovations of Choshen Mishpat from Shulchan arukh and responsa
ТемаРелигия -- Иудаизм -- Организация иудейской общины -- Талмудическое право
הלכה
BBK-кодЭ36-62,0
Места храненияOEM Ш 2/383
Электронный адрес Электронный ресурс