מולן, יעקב בן משה הלוי - ספר מהרי"ל : ... שחיבר ותקן מנהגי ק"ק אשכנז ... ונתוסף עליו חדושים ... עם כמה הגהות ומנהגים הנוהגים בק"ק פראנקפורט

מולן, יעקב בן משה הלוי (מהרי"ל, מהרי''ל; 1360-1427).
Экспресс-заказ фрагмента
מולן, יעקב בן משה הלוי (מהרי"ל, מהרי''ל; 1360-1427).
ספר מהרי"ל : ... שחיבר ותקן מנהגי ק"ק אשכנז ... ונתוסף עליו חדושים ... עם כמה הגהות ומנהגים הנוהגים בק"ק פראנקפורט / יעקב בכמר משה הלוי. - ווארשא, 1874 (בדפוס ר' יואל לעבענזאהן). - 88 л.

Владельческий переплет коричневого цвета. На свободном форзаце запись о приплёте на иврите.
Specific brown owner's binding. On the free fly-leaf there is an inscription about the binded book in Hebrew.
Обычаи и правила ашкеназских общин, связанные с запретами и разрешениями, упорядоченные по календарю
The customs and rules of the Ashkenazi communities, related to prohibitions and permits, arranged according to the calendar
Религия -- Иудаизм -- Иудаистские праздники
Религия -- Иудаизм -- Организация иудейской общины -- Талмудическое право
סדר המנהגים לכל השנה עם דיני אסור והיתר, מנהג, מנהגים, מנהגי אשכנז

Marc21

Скачать marc21-запись

Показать

Описание

Автор
Заглавиеספר מהרי"ל : ... שחיבר ותקן מנהגי ק"ק אשכנז ... ונתוסף עליו חדושים ... עם כמה הגהות ומנהגים הנוהגים בק"ק פראנקפורט
Коллекции ЭК РГБ Коллекция Шнеерсона
Коллекции ЭБ РГБ Библиотека Шнеерсона
Дата поступления в ЭК РГБ 11.04.2012
Дата поступления в ЭБ РГБ 28.08.2013
Каталоги Коллекция Шнеерсон
Сведения об ответственностиיעקב בכמר משה הלוי
Выходные данныеווארשא, 1874 (בדפוס ר' יואל לעבענזאהן)
Физическое описание88 л.
ПримечаниеВладельческий переплет коричневого цвета. На свободном форзаце запись о приплёте на иврите.
Specific brown owner's binding. On the free fly-leaf there is an inscription about the binded book in Hebrew.
Обычаи и правила ашкеназских общин, связанные с запретами и разрешениями, упорядоченные по календарю
The customs and rules of the Ashkenazi communities, related to prohibitions and permits, arranged according to the calendar
ТемаРелигия -- Иудаизм -- Иудаистские праздники
Религия -- Иудаизм -- Организация иудейской общины -- Талмудическое право
סדר המנהגים לכל השנה עם דיני אסור והיתר, מנהג, מנהגים, מנהגי אשכנז
BBK-кодЭ36-52,0
Э36-62,0
ЯзыкИврит
Электронный адрес Электронный ресурс