רישר, יעקב בן יוסף - זפר שבות יעקב [Текст] : שאלות ותשובות ...

Экспресс-заказ фрагмента
רישר, יעקב בן יוסף (1670 - 1733).
זפר שבות יעקב [Текст] : שאלות ותשובות ... / מהרב הגאון ... מוה"ר יעקב רישא ... ‬. - לבוב ; Lemberg, 1861 (בדפוס ... זלמן ליב פלעקיר).

Респонсы.
Религия -- Иудаизм -- Организация иудейской общины -- Талмудическое право -- "Шулхан Арух"
שאלות ותשובות, הלכה

Marc21

Скачать marc21-запись

Показать

Описание

Автор
Заглавиеזפר שבות יעקב [Текст] : שאלות ותשובות ...
Коллекции ЭК РГБ Коллекция Шнеерсона
Дата поступления в ЭК РГБ 11.04.2012
Каталоги Коллекция Шнеерсон
Сведения об ответственностиמהרב הגאון ... מוה"ר יעקב רישא ... ‬
Выходные данныеלבוב ; Lemberg, 1861 (בדפוס ... זלמן ליב פלעקיר)
ПримечаниеРеспонсы.
ТемаРелигия -- Иудаизм -- Организация иудейской общины -- Талмудическое право -- "Шулхан Арух"
שאלות ותשובות, הלכה
BBK-кодЭ36-62,0

Состав

רישר, יעקב בן יוסף.

ספר שבות יעקב. - לבוב, 1861.
ספר שבות יעקב חלק שני: ספר שבות יעקב : חלק שני. - 1861. - 1 - 32, 1 - 4, 1 - 5 л.; 37,5 см.
 ещё

Документ в свободном доступе. Читать רישר, יעקב בן יוסף.

ספר שבות יעקב. - לבוב, 1861.
ספר שבות יעקב חלק ראשון: ספר שבות יעקב : חלק ראשון. - 1861. - 1 - 49, 1 - 6, 1 - 5 л.; 37,5 см.
 ещё

Документ в свободном доступе. Читать רישר, יעקב בן יוסף.

ספר שבות יעקב. - לבוב, 1861.
ספר שבות יעקב חלק שלישי: ספר שבות יעקב : חלק שלישי. - 1861. - [1], 1 - 32, [2] л.; 37,5 см.
 ещё

Документ в свободном доступе. Читать