שטערן, גרשון - ילקוט הגרשוני : על שלחן ערוך אורח חיים

Экспресс-заказ фрагмента
שטערן, גרשון.
ילקוט הגרשוני : על שלחן ערוך אורח חיים. - מונקאטש, 1901 (בדפוס צבי יעקב הכהן קאהן ומנחם קליין).

Комментарии к части "Орах хаим" (Шулхан Арух) : в 2 частях
Религия -- Иудаизм -- Организация иудейской общины -- Талмудическое право -- "Шулхан Арух"

Marc21

Скачать marc21-запись

Показать

Описание

Автор
Заглавиеילקוט הגרשוני : על שלחן ערוך אורח חיים
Коллекции ЭК РГБ Коллекция Шнеерсона
Дата поступления в ЭК РГБ 11.04.2012
Каталоги Коллекция Шнеерсон
Выходные данныеמונקאטש, 1901 (בדפוס צבי יעקב הכהן קאהן ומנחם קליין)
ПримечаниеКомментарии к части "Орах хаим" (Шулхан Арух) : в 2 частях
ТемаРелигия -- Иудаизм -- Организация иудейской общины -- Талмудическое право -- "Шулхан Арух"
BBK-кодЭ36-62,0