צוזמיר, יקותיאל אשר זלמן ענזיל - שאלות ותשובות [Текст] : אשר השיב לשואלו דבר להלכה ולמעשה בפלפול ... וסברה ישרה

צוזמיר, יקותיאל אשר זלמן ענזיל.
Экспресс-заказ фрагмента
צוזמיר, יקותיאל אשר זלמן ענזיל.
שאלות ותשובות [Текст] : אשר השיב לשואלו דבר להלכה ולמעשה בפלפול ... וסברה ישרה. - לעמבערג, 1882 (דפוס אורי זאב וואלף סאלאט). - 104 л.; 38 см.

Раввинистическая литература. Респонсы
Rabbanic literature. Responsa
Религия -- Иудаизм -- Священные книги. Источники иудаизма -- Раввинистическая литература (11-19 вв.)
Шифр хранения:
OEM Ш 5/104

Marc21

Скачать marc21-запись

Показать

Описание

Автор
Заглавиеשאלות ותשובות [Текст] : אשר השיב לשואלו דבר להלכה ולמעשה בפלפול ... וסברה ישרה
Коллекции ЭК РГБ Коллекция Шнеерсона
Коллекции ЭБ РГБ Библиотека Шнеерсона
Дата поступления в ЭК РГБ 11.04.2012
Дата поступления в ЭБ РГБ 03.09.2013
Каталоги Коллекция Шнеерсон
Выходные данныеלעמבערג, 1882 (דפוס אורי זאב וואלף סאלאט)
Физическое описание104 л.; 38 см
ПримечаниеРаввинистическая литература. Респонсы
Rabbanic literature. Responsa
ТемаРелигия -- Иудаизм -- Священные книги. Источники иудаизма -- Раввинистическая литература (11-19 вв.)
BBK-кодЭ36-28,0
Места храненияOEM Ш 5/104
Электронный адрес Электронный ресурс