אייזנשטט, מאיר בן יצחק - ספר אור הגנוז [Текст] : ה"ה קצת חדושי הלכות על מס' כתובות וחידושים ובאורים אל הטור... והלכות יין נסך

אייזנשטט, מאיר בן יצחק (ок. 1670-1744).
Экспресс-заказ фрагмента
אייזנשטט, מאיר בן יצחק (ок. 1670-1744).
ספר אור הגנוז [Текст] : ה"ה קצת חדושי הלכות על מס' כתובות וחידושים ובאורים אל הטור... והלכות יין נסך / מאיר אב"ד דק"ק אייזנשטאט. - בפיורדא, 1766 (בדפוס איצק בן ליב). - [4], 32 л.; 20 cм.

Галахические нововведения к трактату Брахот Вавилонского Талмуда и законы о запретном вине
Halakhic innovations to the tractate Brachot of the Babylonian Talmud and the laws on forbidden wine
Религия -- Иудаизм -- Талмудическое право
חידושים
Шифр хранения:
OEM Ш 2/404

Marc21

Скачать marc21-запись

Показать

Описание

Автор
Заглавиеספר אור הגנוז [Текст] : ה"ה קצת חדושי הלכות על מס' כתובות וחידושים ובאורים אל הטור... והלכות יין נסך
Коллекции ЭК РГБ Каталог документов созданных до 1831
Коллекция Шнеерсона
Коллекции ЭБ РГБ Библиотека Шнеерсона
Дата поступления в ЭК РГБ 11.04.2012
Дата поступления в ЭБ РГБ 04.09.2013
Каталоги Коллекция Шнеерсон
Сведения об ответственностиמאיר אב"ד דק"ק אייזנשטאט
Выходные данныеבפיורדא, 1766 (בדפוס איצק בן ליב)
Физическое описание[4], 32 л.; 20 cм.
ПримечаниеГалахические нововведения к трактату Брахот Вавилонского Талмуда и законы о запретном вине
Halakhic innovations to the tractate Brachot of the Babylonian Talmud and the laws on forbidden wine
ТемаРелигия -- Иудаизм -- Талмудическое право
חידושים
BBK-кодЭ36-62
ЯзыкИврит
Места храненияOEM Ш 2/404
Электронный адрес Электронный ресурс