דומיניץ, חיים יעקב בן נפתלי נתן נטע - ספר עולת שבת : דרושים לכל שבתות השנה

דומיניץ, חיים יעקב בן נפתלי נתן נטע.
Экспресс-заказ фрагмента
דומיניץ, חיים יעקב בן נפתלי נתן נטע.
ספר עולת שבת : דרושים לכל שבתות השנה / מאת ... מוה’ חיים יעקב ... בן מוה’ נפתלי נתן נטע. - פרעמישלא ; Przemysl, 1872 (בדפוס חיים אהרן זאפניק). - [7], 98, [7] л.; 24 см.

Хасидские комментарии к Торе
Hasidic commentaries on the Torah
Религия -- Иудаизм -- Священные книги. Источники иудаизма -- Танах. Ветхий Завет -- Тексты Танаха. Исследования текстов Танаха -- Тора (Пятикнижие. Закон)
Религия -- Иудаизм -- Течения и секты в иудаизме -- Хасидизм
חסידות, דרושים, דרשות, שבת

Marc21

Скачать marc21-запись

Показать

Описание

Автор
Заглавиеספר עולת שבת : דרושים לכל שבתות השנה
Коллекции ЭК РГБ Коллекция Шнеерсона
Коллекции ЭБ РГБ Библиотека Шнеерсона
Дата поступления в ЭК РГБ 11.04.2012
Дата поступления в ЭБ РГБ 04.09.2013
Каталоги Коллекция Шнеерсон
Сведения об ответственностиמאת ... מוה’ חיים יעקב ... בן מוה’ נפתלי נתן נטע
Выходные данныеפרעמישלא ; Przemysl, 1872 (בדפוס חיים אהרן זאפניק)
Физическое описание[7], 98, [7] л.; 24 см
ПримечаниеХасидские комментарии к Торе
Hasidic commentaries on the Torah
ТемаРелигия -- Иудаизм -- Священные книги. Источники иудаизма -- Танах. Ветхий Завет -- Тексты Танаха. Исследования текстов Танаха -- Тора (Пятикнижие. Закон)
Религия -- Иудаизм -- Течения и секты в иудаизме -- Хасидизм
חסידות, דרושים, דרשות, שבת
BBK-кодЭ36-210.91,0
Э366,0
ЯзыкИврит
Электронный адрес Электронный ресурс