ספר אור המאיר

זאב וולף מזיטומיר.
Экспресс-заказ фрагмента
זאב וולף מזיטומיר.
ספר אור המאיר. - ווארשא, 1883.
ספר אור המאיר ספר דברים: ספר אור המאיר : ספר דברים. - 1883. - 1 - 45 л.; 23,5 см.


ספר אור המאיר ספר דברים: ספר אור המאיר : ספר דברים. - 1883. - 1 - 45 л.; 23,5 см
Параллельная нумерация страниц арабскими цифрами
Parallel numbering of pages with Arabic numerals
Сборник хасидских комментариев на Тору (книга Дварим)
Collection of Hasidic commentaries on the Torah (book Dvarim)
Религия -- Иудаизм -- Священные книги. Источники иудаизма -- Танах (Ветхий Завет) -- Исследование текстов Танаха -- Тора (Пятикнижие. Закон).
Религия -- Иудаизм -- Течения и секты в иудаизме -- Сочинения и жизнеописания цадиков
חסידות, פירוש תורה, דרשות, דרושים

Marc21

Скачать marc21-запись

Показать

Описание

Заглавиеספר אור המאיר
Коллекции ЭК РГБ Коллекция Шнеерсона
Коллекции ЭБ РГБ Библиотека Шнеерсона
Дата поступления в ЭК РГБ 11.04.2012
Дата поступления в ЭБ РГБ 05.09.2013
Каталоги Коллекция Шнеерсон
Выходные данныеווארשא, 1883
Томספר אור המאיר ספר דברים: ספר אור המאיר : ספר דברים. - 1883. - 1 - 45 л.; 23,5 см
ПримечаниеПараллельная нумерация страниц арабскими цифрами
Parallel numbering of pages with Arabic numerals
Сборник хасидских комментариев на Тору (книга Дварим)
Collection of Hasidic commentaries on the Torah (book Dvarim)
ТемаРелигия -- Иудаизм -- Священные книги. Источники иудаизма -- Танах (Ветхий Завет) -- Исследование текстов Танаха -- Тора (Пятикнижие. Закон).
Религия -- Иудаизм -- Течения и секты в иудаизме -- Сочинения и жизнеописания цадиков
חסידות, פירוש תורה, דרשות, דרושים
BBK-кодЭ36-210.91
Э366-574
ЯзыкИврит
Электронный адрес Электронный ресурс