גרונדי, יונה בן אברהם - שערי תשובה [Текст] : פותח שערים לדופרי בתשובה לרפא הנפשות ממשובה ... אים מעתיק גיווען אויף עברי טייטש ...

Карточка

גרונדי, יונה בן אברהם (רבינו יונה; 1200-1263).

שערי תשובה [Текст] : פותח שערים לדופרי בתשובה לרפא הנפשות ממשובה ... אים מעתיק גיווען אויף עברי טייטש ... - ווילנא, 1886 (בדפוס יהודה ליב בן אליעזר ליפמאן מ''ץ). - 23x16 см.
Taklitor EPI: 0117228 (издание в двух частях). Фридберг, Шин-2190: данное издание отсутствует (всего книга выдержала 38 изданий).
Нравоучительное сочинение в двух частях. Ч.1 о пробуждении раскаяния, ч. 2 "книга о трепете [перед Всевышним]". С параллельным переводом на идиш.
Религия -- Иудаизм -- Этическое учение иудаизма
מוסר

Marc21

Скачать marc21-запись
Скачать rusmarc-запись

Показать

Описание

Автор
Заглавиеשערי תשובה [Текст] : פותח שערים לדופרי בתשובה לרפא הנפשות ממשובה ... אים מעתיק גיווען אויף עברי טייטש ...
Дата поступления в ЭК 17.06.2013
Каталоги Коллекция Шнеерсон
Выходные данныеווילנא, 1886 (בדפוס יהודה ליב בן אליעזר ליפמאן מ''ץ)
Физическое описание23x16 см
ПримечаниеTaklitor EPI: 0117228 (издание в двух частях). Фридберг, Шин-2190: данное издание отсутствует (всего книга выдержала 38 изданий).
Нравоучительное сочинение в двух частях. Ч.1 о пробуждении раскаяния, ч. 2 "книга о трепете [перед Всевышним]". С параллельным переводом на идиш.
ТемаРелигия -- Иудаизм -- Этическое учение иудаизма
מוסר
BBK-кодЭ36-43
ЯзыкИврит