קהלת משה [Текст] : יכלכל אספת מאמרים ומכתבים לחכמת התורה / נערך ונסדר ויצא לאור... על ידי משה חיים טריוואקס

Карточка

טריוקס, משה חיים (טריואקס).
טריוקס, משה חיים (טריואקס).

קהלת משה [Текст] : יכלכל אספת מאמרים ומכתבים לחכמת התורה / נערך ונסדר ויצא לאור... על ידי משה חיים טריוואקס. - ווארשא, 1902-1904 (בדפוס ר' אפרים בוימריטטער). - 21,5x14 см.
חלק שני [Текст]. - 1904. - [1-2], 3, [4], 5-16 л. Параллельно: [1-3], 4-32 с.

חלק שני [Текст]. - 1904. - [1-2], 3, [4], 5-16 л. Параллельно: [1-3], 4-32 с.
Taklitor EPI: 0134963 (т. 1-2, 1902-1904). Friedberg, Kuf-210: единственное издание в двух томах. NLI Sys.No. 1927006: нет указаний на редкость (Stacks). http://hebrewbooks.org/1724 (т. 1-2).
Taklitor EPI: 0134963 (v. 1-2, 1902-1904). Friedberg, Kuf-210: unique edition in two volumes. NLI Sys.No. 1927006: no rarity indications (Stacks). http://hebrewbooks.org/1724 (v. 1-2).
Хидушим (применение к современности) для некоторых трактатов из Талмуда, а также респонсы (ответы на галахические вопросы). Издание в двух частях.
Hidushim (application to presence) for several trcatates of the Talmud and responsa (answers on halakhic questions). Edition in two parts.
Религия -- Иудаизм -- Талмудическое право
חדושים על כמה מסכתות התלמוד, חידושים, חדושי הלכות, חידושי הלכות, שאלות ותשובות

Документ в свободном доступе. Читать 

Marc21

Скачать marc21-запись
Скачать rusmarc-запись

Показать

Описание

Заглавиеקהלת משה [Текст] : יכלכל אספת מאמרים ומכתבים לחכמת התורה / נערך ונסדר ויצא לאור... על ידי משה חיים טריוואקס
Коллекции ЭБ Библиотека Шнеерсона
Универсальная коллекция
Дата поступления в ЭК 11.04.2012
Дата поступления в ЭБ 04.09.2014
Каталоги Коллекция Шнеерсон
Выходные данныеווארשא, 1902-1904 (בדפוס ר' אפרים בוימריטטער)
Физическое описание21,5x14 см
Томחלק שני [Текст]. - 1904. - [1-2], 3, [4], 5-16 л. Параллельно: [1-3], 4-32 с.
ПримечаниеTaklitor EPI: 0134963 (т. 1-2, 1902-1904). Friedberg, Kuf-210: единственное издание в двух томах. NLI Sys.No. 1927006: нет указаний на редкость (Stacks). http://hebrewbooks.org/1724 (т. 1-2).
Taklitor EPI: 0134963 (v. 1-2, 1902-1904). Friedberg, Kuf-210: unique edition in two volumes. NLI Sys.No. 1927006: no rarity indications (Stacks). http://hebrewbooks.org/1724 (v. 1-2).
Хидушим (применение к современности) для некоторых трактатов из Талмуда, а также респонсы (ответы на галахические вопросы). Издание в двух частях.
Hidushim (application to presence) for several trcatates of the Talmud and responsa (answers on halakhic questions). Edition in two parts.
ТемаРелигия -- Иудаизм -- Талмудическое право
חדושים על כמה מסכתות התלמוד, חידושים, חדושי הלכות, חידושי הלכות, שאלות ותשובות
BBK-кодЭ36-210.91,0
Электронный адрес Электронный ресурс