וידש, אליהו בן משה - ספר ראשית חכמה [Текст]

Карточка

וידש, אליהו בן משה.
וידש, אליהו בן משה.

ספר ראשית חכמה [Текст] / אשר חבר ... כמוהר"ר אליהו בן מוהר"ר משה די וידאש ... עם כל הפרקים הנוספים וחופת אליהו רבה ואור עולם ומפתח ... ונוסף בו ספר חי בן מקיץ, והוא מוסר הנפש דרך חידה לר’ שלמה בן ג’בירול ... ‬. - קושטאנדינא, 1736 (בדפוס ... יונה בן ... יעקב). - 1 - 304, [1 - 20] л.; 21,5 см.
На фиксированном форзаце вклейка с надписью на иврите о том, что эта книга - подарок внуку по имени Аарон Йосеф, по-видимому, в день его бар-мицвы. На титульном листе чернилами продублирован год издания. Корешок оторван и вместе с ляссе вложен в книгу.
Трактат по иудейской этике
Религия -- Иудаизм -- Вероучение иудаизма -- Этическое учение иудаизма
מוסר
OEM Ш 13/205

Документ в свободном доступе. Читать 

Marc21

Скачать marc21-запись
Скачать rusmarc-запись

Показать

Описание

Автор
Заглавиеספר ראשית חכמה [Текст]
Коллекции ЭБ Библиотека Шнеерсона
Универсальная коллекция
Дата поступления в ЭК 11.04.2012
Дата поступления в ЭБ 10.07.2014
Каталоги Коллекция Шнеерсон
Сведения об ответственностиאשר חבר ... כמוהר"ר אליהו בן מוהר"ר משה די וידאש ... עם כל הפרקים הנוספים וחופת אליהו רבה ואור עולם ומפתח ... ונוסף בו ספר חי בן מקיץ, והוא מוסר הנפש דרך חידה לר’ שלמה בן ג’בירול ... ‬
Выходные данныеקושטאנדינא, 1736 (בדפוס ... יונה בן ... יעקב)
Физическое описание1 - 304, [1 - 20] л.; 21,5 см
ПримечаниеНа фиксированном форзаце вклейка с надписью на иврите о том, что эта книга - подарок внуку по имени Аарон Йосеф, по-видимому, в день его бар-мицвы. На титульном листе чернилами продублирован год издания. Корешок оторван и вместе с ляссе вложен в книгу.
Трактат по иудейской этике
ТемаРелигия -- Иудаизм -- Вероучение иудаизма -- Этическое учение иудаизма
מוסר
BBK-кодЭ36-43,0
Места храненияOEM Ш 13/205
Электронный адрес Электронный ресурс