אבולעפיה, חיים בן יעקב - ישרש יעקב [Текст] : פי' על כל עין יעקב שלקט מפי סופרים ... ונופך משלו

Карточка

אבולעפיה, חיים בן יעקב.
אבולעפיה, חיים בן יעקב.

ישרש יעקב [Текст] : פי' על כל עין יעקב שלקט מפי סופרים ... ונופך משלו / הרב הגדול ... כמהר"ר חיים אבולאעפייא ; ובסופו באר לחי מהרב כמה"ר יצחק נסים ן' ג'אמיל. - אזמיר, 1729 (יונה אשכנזי ודוד חזן). - 187 л.; 21 см.
Комментарии к Эйн Яаков
Commentary on Ein Yakov
Религия -- Иудаизм -- Священные книги. Источники иудаизма -- Талмуд -- Тексты Талмуда. Исследование, критика и толкование текстов Талмуда
OEM Ш 13/279

Документ в свободном доступе. Читать 

Marc21

Скачать marc21-запись
Скачать rusmarc-запись

Показать

Описание

Автор
Заглавиеישרש יעקב [Текст] : פי' על כל עין יעקב שלקט מפי סופרים ... ונופך משלו
Коллекции ЭБ Библиотека Шнеерсона
Универсальная коллекция
Дата поступления в ЭК 11.04.2012
Дата поступления в ЭБ 08.07.2014
Каталоги Коллекция Шнеерсон
Сведения об ответственностиהרב הגדול ... כמהר"ר חיים אבולאעפייא ; ובסופו באר לחי מהרב כמה"ר יצחק נסים ן' ג'אמיל
Выходные данныеאזמיר, 1729 (יונה אשכנזי ודוד חזן)
Физическое описание187 л.; 21 см
ПримечаниеКомментарии к Эйн Яаков
Commentary on Ein Yakov
ТемаРелигия -- Иудаизм -- Священные книги. Источники иудаизма -- Талмуд -- Тексты Талмуда. Исследование, критика и толкование текстов Талмуда
BBK-кодЭ36-250,0
Места храненияOEM Ш 13/279
Электронный адрес Электронный ресурс