אבן גבירול, שלמה בן יהודה - ספר מבחר הפנינים [Текст]

Карточка

אבן גבירול, שלמה בן יהודה.

ספר מבחר הפנינים [Текст] / במליצת החכמים הקדמונים ומשלי פילוסופים הראשונים ... בכל ענין שאדם צריך אליו ... עם פירוש ... ‬. - ווארשא ; Варшава, 1881 (בדפוס מאיר יחיאל האלטער ושותפו). - 18 см.
На форзаце и на обложке имеются владельческие записи о принадлежности книги Залману Иделю Жислину (זלמן אידל זשיסלין, ליובאוויטש).
880-04
Припл.:
אליהו בן שלמה זלמן
ספר תנא דבי אליהו
OEM Ш 12/107

Marc21

Скачать marc21-запись
Скачать rusmarc-запись

Показать

Описание

Автор
Заглавиеספר מבחר הפנינים [Текст]
Дата поступления в ЭК 11.04.2012
Каталоги Коллекция Шнеерсон
Сведения об ответственностиבמליצת החכמים הקדמונים ומשלי פילוסופים הראשונים ... בכל ענין שאדם צריך אליו ... עם פירוש ... ‬
Выходные данныеווארשא ; Варшава, 1881 (בדפוס מאיר יחיאל האלטער ושותפו)
Физическое описание18 см
ПримечаниеНа форзаце и на обложке имеются владельческие записи о принадлежности книги Залману Иделю Жислину (זלמן אידל זשיסלין, ליובאוויטש).
880-04
Припл.:
אליהו בן שלמה זלמן
ספר תנא דבי אליהו
Места храненияOEM Ш 12/107

Состав

Конволют.

ספר מבחר הפנינים [Текст] / במליצת החכמים הקדמונים ומשלי פילוסופים הראשונים ... בכל ענין שאדם צריך אליו ... עם פירוש ... ‬. - ווארשא ; Варшава, 1881 (בדפוס מאיר יחיאל האלטער ושותפו). - 2 - 21 л.; 18 см.  ещё

Документ в свободном доступе. Читать Конволют.

ספר תנא דבי אליהו [Текст] : משלי / עם באור מהגאון .. מוה"ר אליהו מווילנא ... - קאניגסבערג, 1857 (גדרוקט בייא ... גרובער אונד ולאנגריען). - 3 - 94 л.; 18 см.  ещё

Документ в свободном доступе. Читать