רבינוביץ' , רפאל נתן נטע בן שלמה זלקינד - ספר דקדוקי סופרים [Текст] : מסכת מגילה

Карточка

רבינוביץ' , רפאל נתן נטע בן שלמה זלקינד.

ספר דקדוקי סופרים [Текст] : מסכת מגילה. - מינכען, 1877. - 22 см.
На фиксированном форзаце надпись чернилами "№ 823".
880-04
Припл.:
ספר דקדוקי סופרים מסכת שקלים
מאמר על הדפסת התלמוד
ספר דקדוקי סופרים מסכת תענית
ספר דקדוקי סופרים מסכת מועד קטן
OEM Ш 13/227

Marc21

Скачать marc21-запись
Скачать rusmarc-запись

Показать

Описание

Автор
Заглавиеספר דקדוקי סופרים [Текст] : מסכת מגילה
Дата поступления в ЭК 11.04.2012
Каталоги Коллекция Шнеерсон
Выходные данныеמינכען, 1877
Физическое описание22 см
ПримечаниеНа фиксированном форзаце надпись чернилами "№ 823".
880-04
Припл.:
ספר דקדוקי סופרים מסכת שקלים
מאמר על הדפסת התלמוד
ספר דקדוקי סופרים מסכת תענית
ספר דקדוקי סופרים מסכת מועד קטן
ЯзыкАрамейский
Иврит
Места храненияOEM Ш 13/227

Состав

רבינוביץ, רפאל נתן נטע בן שלמה זלקינד (1835–1888).

ספר דקדוקי סופרים [Текст] / כולל נוסחאות וגירסאות הנמצאות בתלמוד כתב יד משנת ק"ג לאלף הששי, המונח בעיר מינכען בעקד הספרים אשר לממלכת בייערן, השונות מנוסחאות התלמוד המצוי בידינו בדפוס, עם הגהות נקראות דברי סופרים, כוללים נוסחאות שונות מגמרא, כתב יד הנמצא בעקד ספרי הקיסר בפאריז ומדפוסים הראשונים מגמרא משניות ועין יעקב, והערות לברר את הנוסחא הישרה על פי דברי הראשונים וע"פ שקול הדעת הישר מאת רפאל נתן נטע ... ראבינאוויטץ. - מינכען, 1868 - 1897 (בדפוס ע. הובער ק. האף-בוכדרוקער). - 21,5 см.
ספר דקדוקי סופרים מסכת תענית: ספר דקדוקי סופרים [Текст] : מסכת תענית. - 1870. - 1 - 6 стр., 1 - 94 л.; 22 см.
 ещё

Документ в свободном доступе. Читать רבינוביץ, רפאל נתן נטע בן שלמה זלקינד (1835–1888).

ספר דקדוקי סופרים [Текст] / כולל נוסחאות וגירסאות הנמצאות בתלמוד כתב יד משנת ק"ג לאלף הששי, המונח בעיר מינכען בעקד הספרים אשר לממלכת בייערן, השונות מנוסחאות התלמוד המצוי בידינו בדפוס, עם הגהות נקראות דברי סופרים, כוללים נוסחאות שונות מגמרא, כתב יד הנמצא בעקד ספרי הקיסר בפאריז ומדפוסים הראשונים מגמרא משניות ועין יעקב, והערות לברר את הנוסחא הישרה על פי דברי הראשונים וע"פ שקול הדעת הישר מאת רפאל נתן נטע ... ראבינאוויטץ. - מינכען, 1868 - 1897 (בדפוס ע. הובער ק. האף-בוכדרוקער). - 21,5 см.
ספר דקדוקי סופרים מסכת מועד קטן: ספר דקדוקי סופרים [Текст] : מסכת מעוד קטן. - 1877. - [1], 2 - 54, [6] л.; 22 см.
 ещё

Документ в свободном доступе. Читать רבינוביץ, רפאל נתן נטע בן שלמה זלקינד (1835–1888).

ספר דקדוקי סופרים [Текст] / כולל נוסחאות וגירסאות הנמצאות בתלמוד כתב יד משנת ק"ג לאלף הששי, המונח בעיר מינכען בעקד הספרים אשר לממלכת בייערן, השונות מנוסחאות התלמוד המצוי בידינו בדפוס, עם הגהות נקראות דברי סופרים, כוללים נוסחאות שונות מגמרא, כתב יד הנמצא בעקד ספרי הקיסר בפאריז ומדפוסים הראשונים מגמרא משניות ועין יעקב, והערות לברר את הנוסחא הישרה על פי דברי הראשונים וע"פ שקול הדעת הישר מאת רפאל נתן נטע ... ראבינאוויטץ. - מינכען, 1868 - 1897 (בדפוס ע. הובער ק. האף-בוכדרוקער). - 21,5 см.
מאמר על הדפסת התלמוד [Текст]. - 1877. - [3], 6 - 132 стр.; 22 см.
 ещё

Документ в свободном доступе. Читать רבינוביץ, רפאל נתן נטע בן שלמה זלקינד (1835–1888).

ספר דקדוקי סופרים [Текст] / כולל נוסחאות וגירסאות הנמצאות בתלמוד כתב יד משנת ק"ג לאלף הששי, המונח בעיר מינכען בעקד הספרים אשר לממלכת בייערן, השונות מנוסחאות התלמוד המצוי בידינו בדפוס, עם הגהות נקראות דברי סופרים, כוללים נוסחאות שונות מגמרא, כתב יד הנמצא בעקד ספרי הקיסר בפאריז ומדפוסים הראשונים מגמרא משניות ועין יעקב, והערות לברר את הנוסחא הישרה על פי דברי הראשונים וע"פ שקול הדעת הישר מאת רפאל נתן נטע ... ראבינאוויטץ. - מינכען, 1868 - 1897 (בדפוס ע. הובער ק. האף-בוכדרוקער). - 21,5 см.
ספר דקדוקי סופרים מסכת מגילה: ספר דקדוקי סופרים [Текст] : מסכת מגילה. - 1877. - [6], 2 - 80 л.; 22 см.
 ещё

Документ в свободном доступе. Читать רבינוביץ, רפאל נתן נטע בן שלמה זלקינד (1835–1888).

ספר דקדוקי סופרים [Текст] / כולל נוסחאות וגירסאות הנמצאות בתלמוד כתב יד משנת ק"ג לאלף הששי, המונח בעיר מינכען בעקד הספרים אשר לממלכת בייערן, השונות מנוסחאות התלמוד המצוי בידינו בדפוס, עם הגהות נקראות דברי סופרים, כוללים נוסחאות שונות מגמרא, כתב יד הנמצא בעקד ספרי הקיסר בפאריז ומדפוסים הראשונים מגמרא משניות ועין יעקב, והערות לברר את הנוסחא הישרה על פי דברי הראשונים וע"פ שקול הדעת הישר מאת רפאל נתן נטע ... ראבינאוויטץ. - מינכען, 1868 - 1897 (בדפוס ע. הובער ק. האף-בוכדרוקער). - 21,5 см.
ספר דקדוקי סופרים מסכת שקלים: ספר דקדוקי סופרים [Текст] : מסכת שקלים. - 1877. - [1], 4 - 42, [2] л.; 22 см.
 ещё

Документ в свободном доступе. Читать