ספר דקדוקי סופרים [Текст] / כולל נוסחאות וגירסאות הנמצאות בתלמוד כתב יד משנת ק"ג לאלף הששי, המונח בעיר מינכען בעקד הספרים אשר לממלכת בייערן, השונות מנוסחאות התלמוד המצוי בידינו בדפוס, עם הגהות נקראות דברי סופרים, כוללים נוסחאות שונות מגמרא, כתב יד הנמצא בעקד ספרי הקיסר בפאריז ומדפוסים הראשונים מגמרא משניות ועין יעקב, והערות לברר את הנוסחא הישרה על פי דברי הראשונים וע"פ שקול הדעת הישר מאת רפאל נתן נטע ... ראבינאוויטץ

Карточка

רבינוביץ, רפאל נתן נטע בן שלמה זלקינד (1835–1888).
רבינוביץ, רפאל נתן נטע בן שלמה זלקינד (1835–1888).

ספר דקדוקי סופרים [Текст] / כולל נוסחאות וגירסאות הנמצאות בתלמוד כתב יד משנת ק"ג לאלף הששי, המונח בעיר מינכען בעקד הספרים אשר לממלכת בייערן, השונות מנוסחאות התלמוד המצוי בידינו בדפוס, עם הגהות נקראות דברי סופרים, כוללים נוסחאות שונות מגמרא, כתב יד הנמצא בעקד ספרי הקיסר בפאריז ומדפוסים הראשונים מגמרא משניות ועין יעקב, והערות לברר את הנוסחא הישרה על פי דברי הראשונים וע"פ שקול הדעת הישר מאת רפאל נתן נטע ... ראבינאוויטץ. - מינכען, 1868 - 1897 (בדפוס ע. הובער ק. האף-בוכדרוקער). - 21,5 см.
ספר דקדוקי סופרים מסכת מועד קטן: ספר דקדוקי סופרים [Текст] : מסכת מעוד קטן. - 1877. - [1], 2 - 54, [6] л.; 22 см.

ספר דקדוקי סופרים מסכת מועד קטן: ספר דקדוקי סופרים [Текст] : מסכת מעוד קטן. - 1877. - [1], 2 - 54, [6] л.; 22 см
Различные варианты текста Вавилонского Талмуда, трактат Моэд Катан - сравнение и комментарий
Various versions of the text of the Babylonian Talmud, the treatise Moed Katan - comparison and commentary
Религия -- Иудаизм -- Священные книги. Источники иудаизма -- Талмуд -- Тексты Талмуда. Исследование, критика и толкование текстов Талмуда -- Гемара Вавилонская. Талмуд вавилонский
הלכה, הערות בתלמוד בבלי, כתבי-יד של תלמוד בבלי

Документ в свободном доступе. Читать 

Marc21

Скачать marc21-запись
Скачать rusmarc-запись

Показать

Описание

Заглавиеספר דקדוקי סופרים [Текст] / כולל נוסחאות וגירסאות הנמצאות בתלמוד כתב יד משנת ק"ג לאלף הששי, המונח בעיר מינכען בעקד הספרים אשר לממלכת בייערן, השונות מנוסחאות התלמוד המצוי בידינו בדפוס, עם הגהות נקראות דברי סופרים, כוללים נוסחאות שונות מגמרא, כתב יד הנמצא בעקד ספרי הקיסר בפאריז ומדפוסים הראשונים מגמרא משניות ועין יעקב, והערות לברר את הנוסחא הישרה על פי דברי הראשונים וע"פ שקול הדעת הישר מאת רפאל נתן נטע ... ראבינאוויטץ
Коллекции ЭБ Библиотека Шнеерсона
Универсальная коллекция
Дата поступления в ЭК 11.04.2012
Дата поступления в ЭБ 10.07.2014
Каталоги Коллекция Шнеерсон
Выходные данныеמינכען, 1868 - 1897 (בדפוס ע. הובער ק. האף-בוכדרוקער)
Физическое описание21,5 см
Томספר דקדוקי סופרים מסכת מועד קטן: ספר דקדוקי סופרים [Текст] : מסכת מעוד קטן. - 1877. - [1], 2 - 54, [6] л.; 22 см
ПримечаниеРазличные варианты текста Вавилонского Талмуда, трактат Моэд Катан - сравнение и комментарий
Various versions of the text of the Babylonian Talmud, the treatise Moed Katan - comparison and commentary
ТемаРелигия -- Иудаизм -- Священные книги. Источники иудаизма -- Талмуд -- Тексты Талмуда. Исследование, критика и толкование текстов Талмуда -- Гемара Вавилонская. Талмуд вавилонский
הלכה, הערות בתלמוד בבלי, כתבי-יד של תלמוד בבלי
BBK-кодЭ36-250.98,0
ЯзыкАрамейский
Иврит
Электронный адрес Электронный ресурс