װערגעליס, ארן - די צײט׃ [Текст] : ראמאן, פארצײכענונגען

Карточка

װערגעליס, ארן (1918 - 1999).

די צײט׃ [Текст] : ראמאן, פארצײכענונגען / ארן, װערגעליס. - מאסקװע : סאװעטסקי פיסאטעל, 1981. - 477 [3] с. : ил., [1] л. портр.; 21 см.
Время : роман и очерки евр. сов. писателя (1918 - 1999)
Филологические науки. Художественная литература -- Литература СССР -- Еврейская литература -- 20 в. (1917 -) -- Произведения хедожественной литературы -- Проза -- Сборники разных жанров одного автора
CVL Евр 27\183

Marc21

Скачать marc21-запись
Скачать rusmarc-запись

Показать

Описание

Автор
Заглавиеדי צײט׃ [Текст] : ראמאן, פארצײכענונגען
Дата поступления в ЭК 05.06.2014
Каталоги Книги (изданные с 1831 г. по настоящее время)
Сведения об ответственностиארן, װערגעליס
Выходные данныеמאסקװע : סאװעטסקי פיסאטעל, 1981
Физическое описание477 [3] с. : ил., [1] л. портр.; 21 см
ПримечаниеВремя : роман и очерки евр. сов. писателя (1918 - 1999)
ТемаФилологические науки. Художественная литература -- Литература СССР -- Еврейская литература -- 20 в. (1917 -) -- Произведения хедожественной литературы -- Проза -- Сборники разных жанров одного автора
BBK-кодШ5(2=Е)7-6я44
ЯзыкИдиш
Места храненияCVL Евр 27\183