פלג'י, רחמים נסים יצחק בן חיים - ספר יפה ללב [Текст]

Карточка

פלג'י, רחמים נסים יצחק בן חיים (1814 - 1907).

ספר יפה ללב [Текст] / ... חידושי דינים ... על הטור ... ועל שלחן הפנים ... כתבו ... רחמים נסים יצחק פאלאג’י. - אזמיר, 1872 - 1906.
В коллекции Шнеерсона имеются тома 1, 2, 3, 5, 7. Taklitor EPI: 0156414. 1872-1906, издание в 9 томах. NLI Sys.No. 1219669: т. 5 и 6 редкие (Rare Books), остальные в общем фонде (Stacks). http://hebrewbooks.org/7658 (т. 1) http://hebrewbooks.org/7659 (т. 2) http://hebrewbooks.org/7660 (т. 3) http://hebrewbooks.org/7662 (т. 5)
The Schneerson collection has volumes 1, 2, 3, 5, 7. Taklitor EPI: 0156414. 1872-1906, edition in 9 volumes. NLI Sys.No. 1219669: v. 5 and 6 are rare (Rare Books), others are in common fund (Stacks). http://hebrewbooks.org/7658 (v. 1) http://hebrewbooks.org/7659 (v. 2) http://hebrewbooks.org/7660 (v. 3) http://hebrewbooks.org/7662 (v. 5)
Хидушим (применение к современности) для Талмуда и Шулхан аруха; комментарии методом "пилпул"; проповеди.
Hidushim (application to presence) for the Talmud and the Shulchan aruch; commentaries in "pilpul" method; preachings.
Религия -- Иудаизм -- Организация иудейской общины -- Талмудическое право
Религия -- Иудаизм -- Вероучение иудаизма -- Проповедничество. Проповеди
חדושים על שלחן ערוך ועל התלמוד, חידושים, חדושי הלכות, חידושי הלכות, פלפולים, דרשות, דרושים, הלכה

Marc21

Скачать marc21-запись
Скачать rusmarc-запись

Показать

Описание

Автор
Заглавиеספר יפה ללב [Текст]
Дата поступления в ЭК 11.04.2012
Каталоги Коллекция Шнеерсон
Сведения об ответственности... חידושי דינים ... על הטור ... ועל שלחן הפנים ... כתבו ... רחמים נסים יצחק פאלאג’י
Выходные данныеאזמיר, 1872 - 1906
ПримечаниеВ коллекции Шнеерсона имеются тома 1, 2, 3, 5, 7. Taklitor EPI: 0156414. 1872-1906, издание в 9 томах. NLI Sys.No. 1219669: т. 5 и 6 редкие (Rare Books), остальные в общем фонде (Stacks). http://hebrewbooks.org/7658 (т. 1) http://hebrewbooks.org/7659 (т. 2) http://hebrewbooks.org/7660 (т. 3) http://hebrewbooks.org/7662 (т. 5)
The Schneerson collection has volumes 1, 2, 3, 5, 7. Taklitor EPI: 0156414. 1872-1906, edition in 9 volumes. NLI Sys.No. 1219669: v. 5 and 6 are rare (Rare Books), others are in common fund (Stacks). http://hebrewbooks.org/7658 (v. 1) http://hebrewbooks.org/7659 (v. 2) http://hebrewbooks.org/7660 (v. 3) http://hebrewbooks.org/7662 (v. 5)
Хидушим (применение к современности) для Талмуда и Шулхан аруха; комментарии методом "пилпул"; проповеди.
Hidushim (application to presence) for the Talmud and the Shulchan aruch; commentaries in "pilpul" method; preachings.
ТемаРелигия -- Иудаизм -- Организация иудейской общины -- Талмудическое право
Религия -- Иудаизм -- Вероучение иудаизма -- Проповедничество. Проповеди
חדושים על שלחן ערוך ועל התלמוד, חידושים, חדושי הלכות, חידושי הלכות, פלפולים, דרשות, דרושים, הלכה
BBK-кодЭ36-62,0
Э36-462,0

Состав

פלג'י, רחמים נסים יצחק בן חיים (1814 - 1907).

ספר יפה ללב [Текст] / ... חידושי דינים ... על הטור ... ועל שלחן הפנים ... כתבו ... רחמים נסים יצחק פאלאג’י. - אזמיר, 1872 - 1906.
ספר יפה ללב חלק שביעי: ספר יפה ללב [Текст] : חלק שביעי. - 1888 (בדפוס של חיים אברהם דש''ן). - [1], 1 - 74 л.; 31,5 см.
 ещё

Документ в свободном доступе. Читать פלג'י, רחמים נסים יצחק בן חיים (1814 - 1907).

ספר יפה ללב [Текст] / ... חידושי דינים ... על הטור ... ועל שלחן הפנים ... כתבו ... רחמים נסים יצחק פאלאג’י. - אזמיר, 1872 - 1906.
ספר יפה ללב ח"ג: ספר יפה ללב [Текст] : ח''ג. - 1880 (בדפוס ן' ציון בנימין רודיטי בן יאושע משה). - [1], 1 - 166 л.; 34 см.
 ещё

Документ в свободном доступе. Читать פלג'י, רחמים נסים יצחק בן חיים (1814 - 1907).

ספר יפה ללב [Текст] / ... חידושי דינים ... על הטור ... ועל שלחן הפנים ... כתבו ... רחמים נסים יצחק פאלאג’י. - אזמיר, 1872 - 1906.
ספר יפה ללב ח"א: ספר יפה ללב [Текст] : ח''א. - 1872 (בדפוס ן' ציון בנימין רודיטי בן יאושע משה). - [1], 1 - 203 л.; 32 см.
 ещё

Документ в свободном доступе. Читать