אזױ לעבן מיר׃ [Текст] : דאקומענטאלע נאװעלן, פארצײכענונגען, רעפארטאזש

Карточка

אזױ לעבן מיר׃ [Текст] : דאקומענטאלע נאװעלן, פארצײכענונגען, רעפארטאזש / רעד. ארן װערגעליס. - מאסקװע : סאװעטסקי פיסאטעל : סאװעטיש הײמלאנד, 1964. - 485, [3] с.; 18 см.
Так мы живем : документальные новеллы, очерки репортажи евр. сов. пис. В сборник вошли произведения таких авторов как: А. Губницкий, Т. Ген, А. Гонтарь, С. Гордон, Ш. Горшман, И. Шрайбман, И. Керлер, М. Сакциер, Г. Полянкер, Х. Меламуд, И. Радунская, О. Голдес, И. Фаликман, Ш. Рабинович, М. Елин, М. Грубиян, Г. Пласков, З. Вендров, А. Вергелис.
Филологические науки. Художественная литература -- Литература СССР -- Еврейская литература -- Период социализма -- Произведения художественной литературы -- Проза -- Сборники произвдений разных жанров разных авторов
CVL Евр 12/785

Marc21

Скачать marc21-запись
Скачать rusmarc-запись

Показать

Описание

Заглавиеאזױ לעבן מיר׃ [Текст] : דאקומענטאלע נאװעלן, פארצײכענונגען, רעפארטאזש
Дата поступления в ЭК 09.06.2014
Каталоги Книги (изданные с 1831 г. по настоящее время)
Сведения об ответственностиרעד. ארן װערגעליס
Выходные данныеמאסקװע : סאװעטסקי פיסאטעל : סאװעטיש הײמלאנד, 1964
Физическое описание485, [3] с.; 18 см
ПримечаниеТак мы живем : документальные новеллы, очерки репортажи евр. сов. пис. В сборник вошли произведения таких авторов как: А. Губницкий, Т. Ген, А. Гонтарь, С. Гордон, Ш. Горшман, И. Шрайбман, И. Керлер, М. Сакциер, Г. Полянкер, Х. Меламуд, И. Радунская, О. Голдес, И. Фаликман, Ш. Рабинович, М. Елин, М. Грубиян, Г. Пласков, З. Вендров, А. Вергелис.
ТемаФилологические науки. Художественная литература -- Литература СССР -- Еврейская литература -- Период социализма -- Произведения художественной литературы -- Проза -- Сборники произвдений разных жанров разных авторов
BBK-кодШ5(2=Е)7-64я43
ЯзыкИдиш
Места храненияCVL Евр 12/785