ოთარ ჩხარტიშვილი. ფერწერა. გრაფიკა. ქანდაკება : [კატალოგი]

Карточка

ოთარ ჩხარტიშვილი. ფერწერა. გრაფიკა. ქანდაკება : [კატალოგი]. - თბილისი, 1986.
Искусство. Искусствознание -- Живопись -- История живописи -- Живопись Грузии -- Чхартишвили Отар - художник -- Выставки
Искусство. Искусствознание -- Графика -- История графики -- Графика Грузии -- Чхартишвили Отар - как график -- Выставки
Искусство. Искусствознание -- Скульптура -- История скульптуры -- Скульптура Грузии -- Чхартишвили Отар - как скульптор -- Выставки
IZO 168/8.1754

Marc21

Скачать marc21-запись
Скачать rusmarc-запись

Показать

Описание

Заглавиеოთარ ჩხარტიშვილი. ფერწერა. გრაფიკა. ქანდაკება : [კატალოგი]
Дата поступления в ЭК 09.04.2010
Каталоги Изоматериалы
Выходные данныеთბილისი, 1986
ТемаИскусство. Искусствознание -- Живопись -- История живописи -- Живопись Грузии -- Чхартишвили Отар - художник -- Выставки
Искусство. Искусствознание -- Графика -- История графики -- Графика Грузии -- Чхартишвили Отар - как график -- Выставки
Искусство. Искусствознание -- Скульптура -- История скульптуры -- Скульптура Грузии -- Чхартишвили Отар - как скульптор -- Выставки
BBK-кодЩ143(2Г)7-8Чхартишвили О.А.4л62
Щ153(2Г)7-8Чхартишвили О.А.4л62
Щ133(2Г)7-8Чхартишвили О.4л62
ЯзыкГрузинский
Русский
Места храненияIZO 168/8.1754