כתבי קדש : [Текст] : עשרים וארבעה עם פרש"י , מצודת דוד , מצודת ציון ותולדות אהרן ...

תנ"ך.
כתבי קדש : [Текст] : עשרים וארבעה עם פרש"י , מצודת דוד , מצודת ציון ותולדות אהרן ... - ווילנא, 1890 (Типографiя Вдовы и братьевъ Роммъ). - 15 см.

Танах (Библия) с четырьмя комментариями. Карманное издание.
Религия -- Иудаизм -- Священные книги. Источники иудаизма -- Танах (Ветхий Завет) -- Тексты Танаха. Исследования текстов Танаха
תנ"ך, תנ''ך, תנך, תורה נביאים וכתובים, בווילנא

Marc21

Скачать marc21-запись
Скачать rusmarc-запись

Показать

Описание

Заглавиеכתבי קדש : [Текст] : עשרים וארבעה עם פרש"י , מצודת דוד , מצודת ציון ותולדות אהרן ...
Коллекции ЕЭК РГБ Каталог документов с 1831 по настоящее время
Дата поступления в ЭК 11.04.2012
Каталоги Книги (изданные с 1831 г. по настоящее время)
Выходные данныеווילנא, 1890 (Типографiя Вдовы и братьевъ Роммъ)
Физическое описание15 см
ПримечаниеТанах (Библия) с четырьмя комментариями. Карманное издание.
ТемаРелигия -- Иудаизм -- Священные книги. Источники иудаизма -- Танах (Ветхий Завет) -- Тексты Танаха. Исследования текстов Танаха
תנ"ך, תנ''ך, תנך, תורה נביאים וכתובים, בווילנא
BBK-кодЭ36-210
ЯзыкИврит

Состав

תנ"ך.

כתבי קדש [Текст] : עשרים וארבעה עם פרש"י , מצודת דוד , מצודת ציון ותולדות אהרן ... - ווילנא, 1890.
יחזקאל: כתבי קדש : יחזקאל [Текст]. - 1890. - [2], 166 л.
 ещё

תנ"ך.

כתבי קדש [Текст] : עשרים וארבעה עם פרש"י , מצודת דוד , מצודת ציון ותולדות אהרן ... - ווילנא, 1890.
תרי עשר: כתבי קדש : תרי עשר [Текст]. - 1890. - [2], 166-308, [3] л.
 ещё