გმირთა ვარამი [Текст] : რომანი ოთხ ტომად / ლევან გოთუა

Экспресс-заказ фрагмента
გოთუა, ლევან (1905-1973).
გმირთა ვარამი [Текст] : რომანი ოთხ ტომად / ლევან გოთუა. - თბილისი : საბჭოთა საქართველო, 1960-1962.
წიგნი პირველი - მეორე. - 1960. - 743 с.


წიგნი პირველი - მეორე. - 1960. - 743 с.
Шифр хранения:
FBKHM Груз 74/166

Marc21

Скачать marc21-запись

Показать

Описание

Заглавиеგმირთა ვარამი [Текст] : რომანი ოთხ ტომად / ლევან გოთუა
Коллекции ЭК РГБ Каталог документов с 1831 по настоящее время
Дата поступления в ЭК РГБ 16.11.2011
Каталоги Книги (изданные с 1831 г. по настоящее время)
Выходные данныеთბილისი : საბჭოთა საქართველო, 1960-1962
Томწიგნი პირველი - მეორე. - 1960. - 743 с.
BBK-кодШ5(2=Гр)7-644
ЯзыкГрузинский
Места храненияFBKHM Груз 74/166